Projekt Dobrostan

Wystawy

23.09–1.10.2022 I 12.00–20.00

Stary Browar I Słodowania +1

Wernisaż: 23.09.2022, godz. 18.00

Miejsce wernisażu: Stary Browar, Słodownia +1

Wystawa czynna: 24.09–1.10.2022, w godz. 12.00–20.00

Miejsce ekspozycji wystawy: Stary Browar, Słodownia +1

Dobrostan to projekt licealistów z poznańskiego Liceum Akademickiego Da Vinci. To właśnie dobrostan młodzieży w ostatnich latach, w czasie pandemii, został mocno zachwiany i wielu młodych ludzi nie odbudowało jeszcze swojego stanu psychicznego po doświadczeniach izolacji. Dodatkowo wpływ na rozumienie dobrostanu mają doświadczenia związane z wojną w Ukrainie. Tym projektem młodzież próbuje odnaleźć drogę do dobrostanu psychofizycznego nastolatków.

O Twórcach

Prace powstały nakładem sił uczniów Liceum Akademickiego Da Vinci, dla których poszukiwanie praktycznych rozwiązań dla realnych problemów jest podstawą działania w ramach lekcji design thinking przygotowanych dla klas o tym profilu. Jest to unikalny na skalę polskiej szkoły projekt, który uczy kompetencji miękkich już od wieku nastoletniego w ramach zajęć uzupełniających w liceum. Celem jest uwrażliwienie na problemy współczesnego świata i kreatywne rozwiązywanie problemów przynoszące zmianę.