O Festiwalu

9. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 23 września – 1 października 2022

Hasło:

Dobrostan

Miejsca:

Centrum Kultury Zamek, Stary Browar, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Galeria Pyramida, Pracownia Vzory

Organizator:

Fundacja Made in Art

Poznań Design Festiwal, czyli poznańskie działania wokół designu, architektury i przestrzeni publicznej. Promujemy design, jako sposób myślenia i twórczego rozwiązywania istotnych społecznie i ekologicznie problemów. 

Poznań Design Festiwal to 9. edycja ogólnopolskiego wydarzenia prezentującego polskie wzornictwo przemysłowe. Bazowym elementem festiwalu w 2022 roku będzie DOBROSTAN, który zostanie potraktowany przez nas jako element będący inspiracją dla współczesnego świata projektowego, a także jako formuła nieustannie stwarzająca możliwości twórczego wykorzystywania potencjału designu.

Dobrostan, podążając za formalną definicją jest jakością życia. Tym, co odnosi się do tego, co jest dla kogoś z natury cenne. Tak więc dobro osoby jest tym, co leży w jej własnym interesie. Tym razem, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji „Dobrostan”, zaproszeni do współpracy goście skoncentrują się na wątkach zrównoważonego rozwoju, prezentacji nowych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w projektowaniu. Podejmą próbę wspólnego zastanowienia się nad rolą projektanta i projektantki, którzy działając w zmieniającej się rzeczywistości, w czasie wojny w Ukrainie, licznych konfliktów, szalejącej inflacji, kryzysu klimatycznego mają wpływ na kreowanie poczucia dobrostanu. Festiwal to okazja by oddać się refleksji nad subiektywnym pojęciem i jego przejawami stosowanymi w architekturze, w przestrzeniach wspólnych i prywatnych, a także w kontakcie z przedmiotami codziennego użytku.
Nasze działania festiwalowe, podobnie jak w poprzednich latach, będą koncentrowały się na zaprezentowaniu projektów powstających w poszanowaniu względem natury / ekologii, w dbałości o relacje pomiędzy rzemieślnikami/-mi oraz projektantami/-tkami, a także wykazujące ogólną
dbałość o prospołeczne założenia.


Fundacja Made in Art jest organizatorem szeregu projektów prezentujących szerokie spektrum sztuki współczesnej, w tym projektowania. Jest m. in. organizatorem cyklu wystaw pt.: „Hello we are from Poland”, prezentujących dokonania polskiego projektowania w Chinach podczas Beijng Design Week (2019) oraz Chengdu Creativity and Design Week (2018–2019), a także liderem projektu Design Hub. Polska – Chiny, który ma na celu budowanie kontaktów pomiędzy artystycznymi i projektowymi środowiskami Polski i Chin. Od 2021 roku jesteśmy częścią międzynarodowego środowiska stając się przedstawicielem na Polskę projektu Tigullio Design District (TDD), tj. międzynarodowych targów designu organizowanych w Zatoce Tigullio (Liguria). W 2022 roku odbyła się pierwsza edycja, którą zrealizowaliśmy w formule on-line, jako wydarzenie wspierane medialnie i współtowarzyszące Mediolan Design Week. Fundacja jest także organizatorem m. in.  projektów: Centrum Otwarte (2017–2022), Rzemieślnicy Poznańscy (2022), Archiwum Idei (2018–2022), Festiwalu Nowy Plan (współorganizator, 2018–2022), serii filmów DOMOKRĄŻCY (współorganizator, 2020–2022), a także producentem serii reportaży filmowych INSPIRUJE NAS DZIEDZICTWO (2021–2022).


Partnerzy

Patron honorowy

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni


Dla mediów