Wystawa. Granice Bieli. Monika Rak

Wystawy

23.09–1.10.2022 I 17.00–19.00

PYRAMIDA HUB I ul. Garbary 64

Wernisaż: 23.09.2022, godz. 20.00

Miejsce wernisażu: Pyramida, ul. Garbary 64, Poznań

Wystawa czynna: 24.09–1.10.2022, w godz. 17.00–19.00

Miejsce ekspozycji wystawy: Pyramida, ul. Garbary 64, Poznań

Autorka: Monika Rak

Na wystawie Moniki Rak prezentowane będą prace z cyklu „Granice bieli”, stanowiące serię wielkoformatowych realizacji wykonanych w technice rysunku szytego i haftu oraz druku na bawełnianym podłożu. Seria ta charakteryzuje się oszczędną, subtelną stylistyką oraz monochromatyczną kolorystyką utrzymaną w tonacjach bieli i czerni. Prace łączą w sobie linearność z tkaninowymi technikami, które stanowią esencję autorskiej twórczości Moniki skoncentrowanej wokół poszukiwań na gruncie rysunku szytego wykonywanego nićmi. Podstawę prac stanowią fotografie motywów roślinnych zarejestrowanych w sytuacji silnego kontrastu. Wybrane elementy otoczenia naturalnego wykazujące potencjał linearny zostały przetransponowane na tkaninę oraz wzbogacone o elementy rysunku szytego i haftu. Biel, która pojawia się w liniowych traktatach przeszyć łagodzi wysoki kontrast oraz zaciera granice cienia. Nawarstwiające się białe nici zmiękczają obraz i zbliżają sytuację do czysto światła, zaprzeczając niekiedy temu co kryje się pod nimi. Powstałe w ten sposób prace mają formę tablic, które stanowią reprezentację świata naturalnego przetworzoną przez działanie nicią. Wizualnie są próbą uchwycenia sytuacji granicznych zaobserwowanych na styku z bielą, niejako pochłanianych przez biel otoczenia. Znaczeniowo nawiązują do dobrostanu duchowego możliwego do doświadczenia w sytuacji kontemplacji natury.

Projekt dofinansowany ze stypendium artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Partnerem wystawy są: Robot Gentlemen oraz PYRAMIDA

Monika Rak

Doktor sztuk plastycznych, artystka działająca na pograniczu rysunku i tkaniny. W swojej pracy doktorskiej „Konstrukty rysunkowe. W poszukiwaniu plastycznych metod analizy rzeczywistości” podjęła próbę wyznaczenia własnej kategorii plastycznej nazwanej konstruktem rysunkowym, opartej na linearnej analizie rzeczywistości [2014]. Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Sztuk Pięknych [2014]. Z wyróżnieniem ukończyła Media Rysunkowe na WSzP UMK w Toruniu [2010]. Jest laureatką I nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego POLYGONUM 4 [2016], dwukrotnie otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [2022, 2013]. Od wielu lat realizuje się jako nauczyciel akademicki i wykładowca, a w swoim dorobku dydaktycznym ma współpracę z uczelniami: Politechniką Bydgoską, WSzP UMK w Toruniu oraz School od Form w Poznaniu. Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach i wydarzeniach artystycznych w kraju i poza granicami (Anglia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Słowacja, Węgry, Ukraina, Rumunia), w tym ponad trzydzieści zostało zrealizowanych po doktoracie.