Dobrostan subiektywny

Wystawy

23.09–1.10.2022 | 12.00–20:00

Stary Browar I Słodownia +1

Wernisaż: 23.09.2022, godz. 18.00

Miejsce wernisażu: Stary Browar, Słodownia +1

Wystawa czynna: 24.09–1.10.2022, w godz. 12.00–20.00

miejsce ekspozycji wystawy: Stary Browar, Słodownia +1

Dobrostan posiada istotną rolę w ekonomicznym, społecznym oraz psychicznym funkcjonowaniu człowieka. Interdyscyplinarność tego zagadnienia wychodzi zatem poza problematykę samej psychologii, dotykając także istotnych współczesnych kwestii z zakresu innych nauk społecznych. Psychologiczne badania jakości życia doprowadziły do sformułowania trójwymiarowej koncepcji subiektywnego dobrostanu, w której wyróżnia się dobrostan emocjonalny, osobowościowy i społeczny. Prezentowane prace dyplomowe Osób Studiujących na Wydziale Wzornictwa w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jest próbą odpowiedzenia na  pytania czym jest dobrostan i w jaki sposób możemy go osiągnąć.

kuratorzy:
Ewa Maria Śmigielska, Magdalena Małczyńska-Umeda
, Pionty Jakub Jezierski

identyfikacja wizualna: Pionty Jakub Jezierski

Wydział Wzornictwa / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych / Uniwersytet Warszawski

Partner wystawy: SKELA Drukarnia

Projektantki / Projektanci biorący udział w wystawie:

Katarzyna Brągiel, Pieceful – zestaw obiektów do jogi w domu, promotor: dr Paweł Grobelny

Zuzanna Gocławska, Zestaw wspomagający owady zapylające, promotor: mgr Bartłomiej Mejor

Kajetan Jełowicki, Well – pomocna przestrzeń do medytacji, promotor: Prof.  Jerzy Porębski;

Emilia Kolanowska, Safe space – projektowanie dla zdrowia psychicznego,  promotor: dr hab. Tomasz Rygalik; 

Barbara Koniecka, Z życia lunatyka. Domowe instrumentarium do badania zaburzeń snu,  promotor: dr hab. Daniel Zieliński;

Olga Kozłowska, Oikos znaczy dom. Kwestia obywatelstwa i współistnienia pomiędzy gatunkami w przestrzeni miejskiej,  promotor: dr Paweł Grobelny;

Zofia Kozłowska, Kołyska dla dorosłych. Projekt siedziska wykorzystujący odpad poprodukcyjny. promotor: dr hab. Tomasz Rygalik;

Xenia Kwiatkowska, Ciepło Projekt lampy-ogrzewacza, dr hab. Tomasz Rygalik

Benedykt Tyszkiewicz, Archiwizacja w służbie zapominania, dr hab. Daniel Zieliński;